Đánh giá: 
Điểm trung bình:  6.5 /  10 (  12 lượt đánh giá )